| Inloggen

Werking

Het centrum werkt volgens 3 opeenvolgende modules:

Module 1

Intake

 • Telefonische aanmelding
 • Gesprek ouders
 • Omschrijving probleem

Multidisciplinair onderzoek

 • Psychologisch, logopedisch en motorisch onderzoek
 • Onderzoek van de verstandelijke capaciteiten en het ontwikkelingsniveau
 • Voorschoolse en/of schoolse kennis en persoonlijkheid
 • Medisch onderzoek

Adviesgesprek

 • Oudergesprek over de resultaten van het onderzoek
 • Advies over de mogelijkheid tot behandeling en/of vervolg/doorverwijzing

Module 2 :

Logopedie

Diagnostiek en behandeling van de gesproken taal

 • articulatietraining
 • gehoortraining
 • woordenschatuitbreiding: begrippen van ruimte, dimensie, tijd en hoeveelheid
 • zinsbouwtraining: woordvolgorde, woordgebruik, verbuiging en vervoeging van woorden

Diagnostiek en behandeling van de geschreven taal

 • aanvankelijk lees- en schrijfproces
 • auditieve, orale, visuele, grafische en motorische functies trainen
 • vervolg lees- en schrijfproces verder uitbouwen: technisch lezen, begrijpend lezen, spontaan lezen en spelling.

Psychomotoriek + Motoriek

Diagnostiek en behandeling van de grove motoriek

 • motorische basisvaardigheden
 • kennis van het lichaam
 • kennis van de ruimte
 • oriëntatie in de ruimte
 • denktraining
 • het zien
 • het schrijven
 • motorische coördinatie-oefeningen

Ergotherapie

Diagnostiek en behandeling van de fijne motoriek

 • handvaardigheid
 • zelfstandigheidstraining
 • spel
 • creativiteit
 • basisvaardigheden voor rekenen

Psycho-sociale begeleiding

 • ouderbegeleiding
 • behandeling van gedragsproblemen bij kinderen
 • psycho-educatie

Module 3 :

Beëindiging revalidatie eindgesprek

 • Na het behalen van het gewenste resultaat.
 • Bij het einde van de toegestane revalidatieperiode.
 • Omwille van andere redenen.