| Inloggen

Klacht

Klacht

Klachtenbehandeling

 

Niveau betrokkene

U formuleert uw klacht rechtstreeks aan de betrokkene. U zoekt in overleg naar een bevredigende oplossing voor beide partijen.

Niveau directie

U formuleert mondeling uw klacht aan de Directie, Orthopedagoge, Geneesheer- directeur of Maatschappelijk Assistente. In een gesprek wordt geluisterd en kennis genomen van uw klacht. Met de betrokkene tot wie de klacht gericht is, wordt deze besproken en gezocht naar een bevredigende oplossing. Deze oplossing wordt binnen een termijn van 30 dagen teruggekoppeld naar de gebruiker.

Extern niveau

U kan gebruik maken van de klachtenregeling die beschreven staat in het reglement van orde dat u overhandigd werd bij aanvang van de behandeling. Enkel de schriftelijke klachten worden geregistreerd in het klachtenregister.

 

Nuttige adressen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel

R.I.Z.I.V.
Tervurenlaan 211
1150 Brussel