| Inloggen

Informatie

Missie :

Wij helpen mensen die door een stoornis geen of moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of in de maatschappij.
Via multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie streven wij een (re)ïntegratie in een optimaal vertrouwde omgeving na.

Visie :

Wij opteren voor een revalidatie in alle openheid, in voortdurend overleg en in samenwerking met u en alle betrokken instanties.

Waarden :

Wij bieden iedereen de mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen.
Wij garanderen een maximaal engagement.
Wij respecteren de eigenheid en privacy van elk individu.
Wij discrimineren niet.

Interessant om te weten :

  • Wij beperken ons tot de revalidatie van kinderen die het gewoon onderwijs volgen.
  • Een psycho-diagnostisch onderzoek kan steeds vrijblijvend worden uitgevoerd. Het verplicht u niet tot behandeling.
  • Op vraag kan een gehooronderzoek uitgevoerd worden.
  • De revalidatiewerking steunt op een hechte multidisciplinaire teamwerking in functie van de totale benadering van de patiënt. De behandeling wordt dan ook op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. De nodige contacten met alle betrokkenen (ouders, familie, school, CLB, arts … ) worden voorzien.


Het personeel in ons centrum bestaat uit: een Geneesheer-directeur, Kinder- en jeugdpsychiater, Klinisch Psycholoog, Orthopedagoog, Logopedisten, Kinesisten, Ergotherapeuten en een Maatschappelijk Assistente.