| Inloggen

Doelstelling

Algemene doelstelling :

Het Centrum voor Spraak- en Taalpathologie is een erkend revalidatiecentrum dat onderzoek verricht en hulp verleent aan mensen met stem-, spraak-, taal-, gehoor-, en leerstoornissen alsook ontwikkelingsstoornissen, psychomotorische en myofunctionele stoornissen.

Specifieke doelstelling :

Het Centrum voor Spraak- en Taalpathologie voorziet in multidisciplinair onderzoek en behandeling van een aantal specifieke stoornissen:

- Ontwikkelingsstoornissen
- Leerstoornissen
- Verstandelijke beperkingen
- ADHD
- Niet-aangeboren hersenletsel
- Autismespectrumstoornissen
- Gehoorstoornissen
- Neuromotorische stoornissen
- Stemstoornissen
- Spraak- en slikstoornissen
- Motorische en psychomotorische stoornissen