| Inloggen

Stoornissen

Rechthebbenden op multidisciplinaire revalidatie

Groep
Omschrijving en criteria
Maximale revalidatieduur
Groep 1
Hersenletsel van vasculaire,toxische, tumorale, infectieuze of

traumatische oorsprong, zonder symptomen van dementie

-  Revalidatie begint altijd ten laatste 3jaar na het uitlokkend

event

-  Nieuw hersenletsel = nieuw revalidatieprogramma

(niet cumuleerbaar met vorig programma)

- <19: max. 720 tot de dag voor de

22ste verj.

- >19: max 432 max 4

opeenvolgende  jaren

- nieuw rev. Programma:

max. 720 of 432

(afhankelijk leeftijd)

Groep 2
- mentale handicap: IQ < 70 (F70-F79)

- ten laatste op de dag voor de 7de verj. IQ test afnemen.

- totaal iq ≥ 85 : overschakeling naar groep 4 na einde revalidatieperiode.

- tot de dag vòòr de 7de verj.

- vanaf de 7de verj. Tot de

dag vòòr de 19de verj.: 432

Groep 3
pervasieve ontwikkelinsstoornis:

- infantiel autisme (F84.0) 3/1

- atypisch autisme (F84.1) 3/2

- syndroom van Rett (F84.2) 3/3

- andere desintegratie stoornis op kinderlft (F84.3) ¾

- hyperactieve stoornis samengaand met zwakzinnigheid en

stereotypieën (F84.4) 3/5

- syndroom van asperger (F84.5) 3/6

- tot de dag vòòr de 7de verj.

- vanaf de 7de verj. Tot de

dag vòòr de 19de verj.: 432

Groep 4
Complexe ontwikkelingsstoornissen vastgesteld in minstens 2 van de 6 volgende domeinen:

1) gesproken taal (F80.1, F80.2)

diagnose vòòr 8ste verj.

2 SD =  ≤ pc3 voor minstens 3 taalaspecten

    schoolse vaardigheden (F81.0, F81.1, F81.2, F81.3

aanwezig vanaf 1ste schooljaren + vastgesteld vòòr 15de verj.

2 SD=  ≤ pc 3 voor lezen en/of spelling en/of rekenen voor

niveau van leerjaar waarin RH zit

hardnekkig (min. 6 mnd adequate didact. aanpak op school)

moet blijken uit overleg met school/CLB

2) motoriek (F82)

    diagnose voor 8ste verj.

2 SD= ≤ pc3 voor fijne en/of grove motoriek

3) aandacht en/of geheugen en/of executieve functies

4) psychosociale (gedrag)

5) auditieve en/of visuele perceptie

6) visuospatieel functioneren (TIQ>70, gn ernsige gehoorstoorn., gn  stoorn.

gezichtsscherpte, gn ernstige neur. afwijk., gn anatom. afwijk. v/d

spraakorganen

- éénmalig kapitaal van 432

zittingen tot de dag vòòr

de 19de verj.

Groep 5
Hyperkinetische stoornissen: gekenmerkt door een tekort aan aandacht en een gelijktijdige overactiviteit F90 (uitsluiting F90.8, F90.9)

- optredend vòòr de 6de verj., tenminste 6 mnd aanwezig

-  zich voortdoend in meerdere situaties

- 432 als de revalidatie start voor

de 9de verj.

- 288 als de revalidatie start na de

9de verj. Tot de dag voor de 19de

verj.

Groep 6
Stotteren

- ofwel samen met een andere stoornis omschreven in ICD-10

- ofwel waarbij uit de diagnosestelling op basis van ICF, blijkt

dat  stotteren matige tot ernstige repercussies heeft op de domeinen

activiteiten en participatie, en/of wordt verzwaard met

matig, aanzienlijk of volledige belemmerde externe en/of pers factoren.

- 288
Groep 7
Spraak- of slikstoornissen

- voor een RH die lijdt aan traumatische of proliteratieve dysglossieën of

die een gevolg zijn v:e paralyse v:d larynx of organisch letsel

van de larynx en/of stembanden

- voor een RH die lijdt aan stemstoornissen die sequellen zijn van een

laryngectomie of  die lijden aan een slikstoornis

- enkel universitaire CAR

- max 2 j, max. 288 zittingen

 

 

- max; 2j, max. 480 zittingen

Groep 8
Gehoorstoornis opgetreden vòòr de 6de verjaardag (pre- of per-

Linguale fase) met gemid. gehoorverlies van min. 40 dB aan beste oor.

- tot de dag vòòr de 19de

verj.

Groep 9
Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag en vòòr de 19de verjaardag met gemid. gehoorverlies van min. 70 dB aan beste oor
- tot de dag vòòr de 19de

verj.

Groep 10
Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag met gemiddeld gehoorverlies van min. 40 dB aan beste oor
- 288
Groep 11
Gehoorstoornissen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat
- max. 4 opeenvolgende jaren met

Een max. van 288

Groep 12
Ernstige gedragsstoornissen (F91)

-dyssociale, agressieve of provocerende gedragingen die herhaald optreden en minstens 6 maanden aanwezig zijn

- 288 zittingen tot de dag

vòòr de 19de verj.

Groep 13
Stemmingsstoornissen

- manische episode (uitsluiting hypomanie F31.0)

- ernstige depressieve episodes

- bipolaire affectieve stoornissen (met min. 2 episodes gedurende

dewelke de stemming en het activiteitniveau grondig verstoord wordt)

- behorend tot ICD-10:

* F30.1: manie zonder psychotische symptomen

* F30.2: manie met psychische symptomen

* F31.1: bipolaire affectieve stoornis, met actuele manische

episode zonder psychotische symptomen

* F31.2: bipolaire affectieve stoornis, met actuele manische

episode met psychotische symptomen

* F31.4: bipolaire affectieve stoornis, met actueel een episode

van ernstige depressie zonder psychotische symptomen

* F31.5: bipolaire affectieve stoornis, met actueel een episode

van ernstige depressie met psychotische symptomen

* F31.6: bipolaire affectieve stoornis met actueel een gemengde

episode

* F32.2: episode van ernstige depressie zonder psychotische

symptomen

* F32.3: episode van ernstige depressie met psychotische

symptomen

- 288 zittingen tot de dag

vòòr de 19de verj.

Groep 14
Hersenverlamming

- bewegings- en houdingsstoornissen veroorzaakt door een niet-

evolutieve encephalopathie die congenitaal of in de eerste

2 jaar na de geboorte is opgetreden

- én ook lijdend aan ernstige cognitieve stoornissen,

leerproblemen, spraakproblemen, slikproblemen of

gedragsstoornissen

-  en dit zolang er terzake vooruitgang wordt geboekt

- tot de dag vòòr de 19de

verj.

Groep 20
- jonge kinderen die nog geen multidisciplinaire revalidatie gevolgd hebben en die vermoedelijk lijden aan een ernstige pathologie, maar omwille van een gebrek aan bruikbare, gevalideerde testen , nog geen categorie maar slechts een vermoedensdiagnose hebben.
- tot de dag voor de 7de verj.

6 maanden

Revalidatiecentrum noemt vanaf 01/2010 : CAR : Centrum voor Ambulante Revalidatie

 

Erkend revalidatiecentrum voor onderzoek en interdisciplinaire behandeling van spraak-, stem-, gehoor-, leer-, lees-, schrijf-, ontwikkelings-, psychomotorische en Myofunktionele stoornissen.

 

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

SINT-JOBSTRAAT 43         3960 BREE          TEL 089-46 32 43        

info@revalcentrum.be         www.revalcentrum.be